Productinfo

Dons

Dons wordt veel gebruikt als isolerende laag in onder andere outdoor kleding en slaapzakken. Dons heeft een zeer goed isolerend vermogen en is daarnaast licht en zeer goed comprimeerbaar. Hierdoor wegen gecomprimeerde donsproducten weinig en nemen ze ook nog zeer weinig ruimte in.

De kwaliteit van het gebruikte dons is afhankelijk van een aantal factoren, zie onderstaande uitleg.

Soort dons

Er zijn verschillende soorten dons als vulmiddel beschikbaar, de meest gebruikte zijn eenden- en ganzendons. Ganzendons heeft de beste isolerende eigenschappen, omdat de donsvlokken groter zijn dan eendendonsvlokken.

Kwaliteit dons

De kwaliteit van het gebruikte dons wordt uitgedrukt in “vulkracht". De vulkracht wordt bepaald door het volume van het dons in verhouding tot het gewicht. Hoe groter het volume des te meer lucht het dons kan “vasthouden” en des te beter het dons isoleert. Bijkomend voordeel van een hoge vulkracht is een laag gewicht en een betere comprimeerbaarheid.

De vulkracht worden uitgedrukt in CUIN (cubic inch per ounce) = het volume (inhoud) van een ounce dons. Hoe hoger de waarde des te beter de kwaliteit van het dons.

Let op! - er bestaan twee methoden waarmee de vulkracht wordt bepaald, op basis van de Europese en op basis van de Amerikaanse norm. De vulkracht volgens de Amerikaanse norm geeft een hogere waarde, met andere woorden bij een gelijke waarde is dons volgens de Europese norm van betere kwaliteit.

Vulkrachtindeling volgens de Europese norm:

cuin kwaliteit
400-500 gemiddeld
500-550 goed
550-750 zeer goed
> 750 topkwaliteit

Dons en veren

De verhouding tussen dons en veren is een andere belangrijke factor. Dons houdt meer lucht vast dan veren en heeft daardoor een beter isolerend vermogen. Hoe hoger het percentage dons, des te beter zijn de isolerende eigenschappen. De aanduiding  95/5 houdt in dat de vulling voor 95% uit dons bestaat.

Herkomst dons

Het dons dat wordt gebruikt in kleding en slaapzakken is afkomstig uit de voedselindustrie en wordt getest door het IDFB (IDFB = International Down and Feather Bureau). Dons is 100% natuurlijk, 100% recyclebaar en gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Kijk hier voor de collectie donskleding bij Antrekk