Informatie

Disclaimer

De website van Antrekk – Wear to Perform is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en Antrekk doet haar uiterste best om deze informatie actueel, volledig en juist te houden. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat alle informatie op deze website actueel, juist en/of volledig is.

Antrekk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.  Antrekk is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Wij behouden ons alle rechten voor. Het is niet toegestaan een tekstuele en/of grafische weergave van deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken, op welke wijze of in welke vorm dan ook, tevens is het niet toegestaan dat de informatie in een geautomatiseerd (gegevens)bestand wordt opgeslagen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antrekk.

Antrekk behoudt zich het recht voor zonder aankondiging de informatie op deze website te wijzigen.